Volume : XIV, Issue : II, February - 2024

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Prriya B. Eshpuniyani, Dr Akhileshwar Singh, Dr Ramakant K. Deshpande, Dr Sanjay Sharma, Dr Sanjay Upadhye, Dr Chitra Pitale Oncology
Benita Benny, Dr. Swapnaja Joshi Physiotherapy
Devi C P, Dr A Lakshman Rao, Dr Pranjal, Dr Pravesh, Dr Srikanth D, Dr Srinivasa Prasad P, Dr Ravi K Neurosurgery
Dr. B. Mrudula, Dr. Sreedhar Rao, Dr. Rajesh Kumar, Dr. Sreelatha ENT
Shourya Kiran Sada, Mohammed Ather Ophthalmology
Priyadarshini Ipsita Dash, Puspanjali Parida Community Medicine
Dr. Itish Sood, Dr. Prem Chand, Dr. Trisha Sarve, Dr. Ramneek Singh, Dr. Anshika Garg, Dr. Ninara Wadhwa General Surgery
Dr. Karan Patel, Dr. Aashka Shah, Dr. Aashna Gandhi, Dr. Tunisha Shingala, Dr. Raj Philip Keecheril Internal Medicine
Dr. Sandhosh Gnanavel, Dr. Lakshmi Devi Mayavan, Dr. Balaji Jayachandran, Dr. Varsha Murthy Prosthodontics
Pranav Pramod, Sreejyothi G, Siji Vs, Maya Menon Paediatric Dentistry
TABLE OF CONTENT     
Barnali Thakuria Statistics
D. Saranya, Dr. D. K. Sriram, Dr. R. Ilayaraja Health Sciences
S. S. Pathak, S. K. Tayade Botany
Dr. Anup Hazarika Anthropology
Dr. S. Prathap Education
Pranali S. Shirsat Zoology
Dr. Rajeev Chaudhary Tourism
Renu Yadav, Dr. Abhishek Verma Physical Education & Sports
Dr. Goudiperu Robin William Carey Economics
Prof. R. C. Deo, Bishnupriya Pani, Deepak K Pattanaik, Nachieketa K Sharma Education