Volume : VIII, Issue : I, January - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Maj Dr Vipin Sukumaran, Lt Col Dr Amit Dua Anaesthesiology
Dr. Sumit Kumar, Dr. Jatin Patel, Dr. Pardumanjit S Dhaliwal, Dr. Akhilesh Chhaya, Dr, Dinesh Chauhan Anesthesiology
Suresh Sasidharan, Miriam Varkey, Supriya Simon, Monisha Santhosh, Jeena Sara Mathew Biochemistry
Dr. Srinivas Guntupalli, Dr. A. V. Anupama General Medicine
Reshma Das M. R, Junior Sundresh Medical Science
Dr. Nilotpal Banerjee Medical Science
Dr. Rishi Devilal Patel, Dr. Pushkar Pradip Shah Medicine
Dr. Niyaz Ahmad, Dr. Saurabh Agarwal, Dr. Ashwani Chauhan, Dr. Dorchhom Khrime, Dr. Amit Varma Medicine
Mr. Nandkumar R. Kakade, Mrs. Sneha S. Mahindrakar, Mrs. A. V. Katti, Mrs. Ujwala Mane Nursing
Dr Gajanan Yelme, Dr Jayshree Salam, Dr Sainath Pattewar Pediatrics
TABLE OF CONTENT
Dr. Tawseef Yousuf Disaster Management
Alekhya, K. , Ramadass, G. , Udaya Laxmi, G. Earth Science
Neeradi Shankaramma Economics
Dr. Meenu Jain, Ms. Pinki Economics
Bojja Pranathi Shubhasri English
Dr. P. Giri Naidu Library Science
Dr. R. Arun Prasath, T. Kayal Vizhi Management
Dr. Sanjay Kumar Sinha, Ms. Jyoti Rani Management
Shikha Sharma, Dharamveer Singh, Dr. Vivek Kumar, Dr. Surendra Pal Bharti Psychology
Srinivasan R. , Ponnuraja. C, Venkatesan P. Statistics