Volume : VIII, Issue : I, January - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Amol Gorakhnath Sasane, Dr. Amar Sangapwad Radiodiagnosis
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Priyankar Sharma, Dr. Dileep Kumar Jain, Dr. Anil Kumar Verma, Dr. Jyoti Mishra, Dr. Srijan Srivastav, Dr. Vivek Gupta Pathology
Indira Prasad, Lt Col Dr Urmila Prasad, Kiran Aggarwal, Ss Trivedi, Kiran Agarwal Gynaecology
Dr Tushar Majumdar, Dr Joydeep Debnath Anesthesiology
Dr. Mahendra Kumar Bharti, Dr. H. G. Varudkar, Dr. Arti Julka Pulmonary Medicine
Dr. Rakesh Amroliwala, Dr. Ashutosh Singh Rathore, Dr. Tejal Odedara, Dr. Pooja Soni Paediatrics
S Ashok Kumar, Neeraj Patni, Prashant J Wagh, Dilraj Kadlas Neurosurgery
K. Boopathi, Dr. Sudha Plastic Surgery
TABLE OF CONTENT     
Srinivasan R. , Ponnuraja. C, Venkatesan P. Statistics
Dr. R. Arun Prasath, T. Kayal Vizhi Management
Dr M Shanmugaraja, K S Yokesh, T Santhosh Engineering
Jasmine V M Social Science
Pradosh Kumar Dash, Dr. Manasranjan Dashmishra, Dr. Hitendra Bargal Economics
Dr. P. Giri Naidu Library Science
S. T. Aruna Thevi, Dr. R. Portia Education
Mr. M. Hariharan, Dr. R. Ganapathi Commerce
A. Manimekalai, Dr. K. Ramesh Commerce
Suresh. R, Dr. G. Chandrasekaran Commerce