Volume : IX, Issue : I, January - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ajaydeep Singh, G. S. Bindra, Arvinpreet Kour Neurosurgery
Dr Avdhut Gandhi, Dr. N. L. Vyas, Dr. Ateev A. Singh, Dr. Pallavi Kadam General Surgery
Dr. Atul B. Hulwan, Dr. Sujata R. Kanetkar Pathology
Dr. Sathishkumar, Dr B Rajesh, Dr Balasubramanian, Dr S. R. Veeramani, Dr G. S. Sivakumar, Dr G. Selvarani, R. R. Saravanan, Dr R. Ramesh, Dr. T. R. Hemanath, S. Nagasundar, Dr M. Saravanan Cardiology
Dr. Dipak Kumar Dhar, Dr. Sudeepa Chaudhuri Physiology
Patel Bhavik N, Shil Suman, Pandey Arvind S Pulmonary Medicine
Dr Debasish Mahapatra, Dr Anurakshat Gupta, Dr Pragya Sharma, Dr Nithya Nair General Medicine
Dr Deepak Singh, Dr Rashmi Naik, Dr Rashmi Thakur, Dr Chandrapal Bhagat Anaesthesiology
Dr Faiza P K, Dr Ashalatha P R Anatomy
Dr. Rashmi Metgud, Dr. Surbhi, Dr Nidhi Khajuria Dental Science
TABLE OF CONTENT     
Dr. P. Sambasivudu Mathematics
Tamilselvan K S, Murugesan. G, Mageshkumar. G, Suthagar. S Engineering
K. Thangamalar Mathematics
Dr. S. Kalaiselvi, P. Govindaraj Commerce
Pasala Mohan Kiran, D. Ravi Vikranth Engineering
Mrs. Vahithamala. K Education
Ng. Sandhyarani Devi, W. Vidyarani Devi Biological Science
Naufa N N Engineering
M. Yesupu, Prof. P. Chinnaiah Philosophy
L. Jagapriya Zoology