Volume : IX, Issue : I, January - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ajaydeep Singh, G. S. Bindra, Arvinpreet Kour Neurosurgery
Dr Manjeet Singh, Dr Ashwami Ummat, Dr Alambeer Singh, Dr Sarthak Sharma Orthopaedics
Dr. Atul B. Hulwan, Dr. Sujata R. Kanetkar Pathology
Dr. Sathishkumar, Dr B Rajesh, Dr Balasubramanian, Dr S. R. Veeramani, Dr G. S. Sivakumar, Dr G. Selvarani, R. R. Saravanan, Dr R. Ramesh, Dr. T. R. Hemanath, S. Nagasundar, Dr M. Saravanan Cardiology
Pradeep Dohare, Dileep Dandotiya, Manju Toppo Community Medicine
Dr Arup Mahapatra, Dr Basanta Kumar Behera, Dr Bhaskar Thakur Community Medicine
Patel Bhavik N, Shil Suman, Pandey Arvind S Pulmonary Medicine
Dr Debasish Mahapatra, Dr Anurakshat Gupta, Dr Pragya Sharma, Dr Nithya Nair General Medicine
Dr Deepak Singh, Dr Rashmi Naik, Dr Rashmi Thakur, Dr Chandrapal Bhagat Anaesthesiology
Dr Faiza P K, Dr Ashalatha P R Anatomy
TABLE OF CONTENT
Tamilselvan K S, Murugesan. G, Mageshkumar. G, Suthagar. S Engineering
Dr. S. Kalaiselvi, P. Govindaraj Commerce
Pasala Mohan Kiran, D. Ravi Vikranth Engineering
Shweta Jha Management
Mr. Ranjith. V. P, Dr. P. Yoga Physical Education
Dr. M. Velumani Management
Naufa N N Engineering
Jasmine Vm Commerce
Dr Neetu, Dr Nancy Education
R. Bhavani Economics