Volume : X, Issue : I, January - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Anand S Kannapur, Dr Sudarshan Naik Anesthesiology
Dr. Chandrashekharayya. H. Hiremath, Dr. Hrishikesh Amin Ophthalmology
Dr. Omprakash Raj, Dr. Sumit Dhruve Surgery
Shakti Jain, Urvashi Barman Singh, Yashi Srivastava Gynaecology
Dr. Sreehari S, Dr. M. Jayarama, Dr. Latheef Vp Orthodontology
Dr. Hardik P Patel, Dr. Shubham Kumar, Dr. Deepashree Talaulikar General Medicine
Dr. Nitin R Nangare, Dr. Dhairyashil B Patil General Surgery
Ms. Disha S. Anjana, Dr. Anilkumar Sharma Nursing
D. Sudheer Kumar Reddy, B. Nagavardhan Reddy ENT
Dr Pooja Raghunath, Dr P. Jose Paul, Dr Seema Oommen, Dr Sreeja Nair, Dr Archana Sasimohan Microbiology
TABLE OF CONTENT
Dr. N. Gurumurthy, Prof. K. Jayachandra Reddy, Dr. K. Manohar Education
Dr. T. Chitra, Mrs. A. Madheswari, Mr. S. Uthirasamy Zoology
A. K. Gautam, Deepak Dubey, Dr. Pradeep Kumar Physics
Ashwathy Menon, Vijayalakshmi Bhagat Computer Science
Dr. Pradeep Kumar, Dr. Ishwar Singh Chemistry
Dr. V. Devaki Commerce
Aruna. R. Gwalani, Dr. K. Perumal Yoga
Dr. U. L. Bhuvaneswari Psychology
Binu A Physical Education
Nirupama Pathak, Dr. Raina Tiwari Education