Volume : XII, Issue : I, January - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Alina Karna, Dr. Shovana Karki, Dr. Neeti Bhat, Dr. Arju Deo, Dr. Rupesh Karna, Dr. Alisha Karna, Prof. Dr. Gita Sayami Pathology
Dr. Vemula Saikiran, Dr. Manchikanti Shabarish Kumar, Dr. Aravind Varma Datla, Dr. Sibasankar Dalai General Medicine
Dr Shifa K, Dr Mc Shobhana, Dr Litty V Raju Ayurveda
Dr. Sagar Bijarniya, Dr. Lokpal Singh Bhati, Dr. Ankur Orthopaedics
Dr. Sadhvika Kanagat, Dr. Abhijit Vinodrao Boratne, Dr. Lalithambigai Chellamuthu Medicine
Dr. E. Elavarasi Manimegalai, Dr. S. Kumaran, Dr. G. Justin Paul, Dr. Venkatesan Sangareddi, Dr. N. Swaminathan Cardiology
Dr. Sujata Kumari, Dr. Ramesh Kumar, Dr. Narendra Kumar, Dr. Arvind Chauhan Ophthalmology
Viral Jadav, Rajesh Roy, Milind Manvar, Amal Kumar Bhattacharya Internal Medicine
Insha Mehraj Kak, Neelofer Jan Psychiatry
Lingidi Jhansi Lakshmi, Dr Savita Rathore, Muhamed Faizal, Faiz Noor Khan Yusufi, Dr Doddigarla Zephy Medical Biochemistry
TABLE OF CONTENT     
Deshmukh Saira Khanam, Syed Mohammed Shoaib, R Jeevan Kumar, Adeel Ahmad Physics
B. Saleha Begum Instrumentation
K. Eswaramma, M. V. Ramanamma Journalism
Pragati Priyambada Pattanayak, Puspanjali Parida Agricultural Science
Dasarath Paul History
C. Pavithra Physics
Roja Rani Madireddy, Dr. Shankar Paripally Education
V. Hathiram Naik Education
Harapriya Mangaraj, Puspanjali Parida Biology
Alejandro Rodriguez Vazquez, Fabian Ojeda Perez, Francisco Preciado Alvarez, Rocio De Jesus Moreno Meza Public Administration