Volume : XIII, Issue : I, January - 2023

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Bushra Sardar. B, Victoria Sarvand, Ashwini K M, Ramya. R, Kavitha N K Obstetrics & Gynaecology
Dr. V. S. Naggalakshmi, Dr. Arul Ezhil, Dr. A. R. Rajalakshmi, Dr. K. Srikanth Ophthalomology
Dr. Sahukar B M, Dr. Ranganath N, Dr. Roshan S D, Dr. Avinash Kumar Orthopaedics
Dr. Aman Rathore, Dr. Simmi Madan Dua Anaesthesiology
Ayesha Fatima, Shilpa Uplaonkar Pathology
Dr. Udita Mukhopadhyay, Dr. Anirban Sinha Diabetology
Dr. Ashish Kumar Chaudhary, Dr. Mohd Athar, Dr. Ashok Kumar Verma, Dr. Lubna Khan, Dr. Avishek Koley General Surgery
Dr. Peetam Singh, Ms. Surabhi Shukla, Dr. Vineeta Mittal Clinical Microbiology
Dr. Anjana. M, Dr. Rugmini. K, Dr. Relve. P. Verghese, Dr. Elizabeth. K. E Paediatrics
Dr. Kavan Parikh, Dr. Vasant Rathod, Dr. Ankit Agarwal Radiology
TABLE OF CONTENT     
Dr. Rashpreet Kaur, Dr V. M Malhotra Management
Dr. Seema Parmar, Dr. Ashwani Kumar Library & Information Science
A. D. K. Thind, A. K. Chawla Biological Science
Ashwini R. Tamkhane, Allada Shifali Rani, Gyansudha Gawali Clinical Research
Dr. Shubhankur Bhardwaj, Prof. R. Harsvardhan, Prof. Hem Chandra Hospital Administration
Megha Mangal, Bharat Lal Meena, Kanchan Gehlot Physics
P. Srinivasa Sai, A. Subbarao, J. Manjula, K. Venugopal Reddy Mathematics
Swathi Jain, Dr Charu Katare Home Science
Amit Kumar Strategy & Policy
D. Udaya Shanthi, Prof. G. Savaraiah Economics