Volume : XI, Issue : VII, July - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Amarendra Tripathi, Dr. Prem Singh, Dr Arvind Kumar General Medicine
Dr Anupi Das, Dr Purnima Barua, Dr Pranabika Mahanta Physiology
Dr. Neeraj Agarwal, Dr. Bhuwan Kumar, Dr. Prashant Gupta, Dr. Govind Sharma, Dr. Shivam Priyadarshi Surgery
Dr. Rajavelu, Dr. Balaji Orthopaedics
Soni Namita, Shruti A, Soni Anand, Nikalje A, Bharadwaj M Internal Medicine
Dr. Siva Chaithanya Bangi, Dr. S. P. Smitha Vadana, Dr. Ather Fathima Pathology
Dr. S. Anitha Rao, Dr. Jangala Jahnavi, Dr. Heena Firdous, Dr. T. Muralidhar Dentistry
Dr. Fauzia Khan, Dr. Vandana Sardana Microbiology
Dr. Subrata Kumar Das, Dr. Saptadipa Das Dermatology
Dr. Pabitra Das, Dr. Arpan Jana, Dr. Chhaya Roy Oncology
TABLE OF CONTENT     
Abin Joy, Amrutha Krishnan K C, Devika S, Navya M R, Nidhin Jose Engineering
Harmanpreet Kaur, Navneet Nancy, Dr. Harsimarjit Kaur Psychology
Dr. Kavita Education
Dr. Neharica Subhash Social Science
Dr. Vijayakumar V, Dr Hari Prasad D Computer Science
P Nageswararao, B Sujatha Botany
Priyaranjan Dash, Prof B. N. Panda Education
Chandukishore. T, Sanchita V Patel, Aishwarya P M Biotechnology
Jayashree Das, Prof. Dr. Soumitra Ghosh Psychology
Anjali Nair, Ambika Biradar, Dr. Radhika Menon Mathematics