Volume : XII, Issue : VI, June - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Anto Ignat Stany M, Saravanan S Neurology
Dr Mohammed Danish Afzal, Dr Koduri Naga Sai Keerthana General Surgery
Dr. Shaoli Ghosh, Dr. Chirantan Majumdar, Dr. Sourav Sarkar, Dr. Priyanka Tompe General Medicine
Kalpajyoti Bora, Dipak Kumar Goswami Ayurveda
Dr. R. D. Dutt, Dr. Vishwajeet Singh Chouhan, Dr. Ravi Ambey, Tarushi Dutt, Dr. Mrs. Chandrakala Dutt Paediatrics
Prasad Vandana, George Jiji, Shukla Abhilasha, Singh Ankita Forensic Medicine
Dr Jyoti Dhaka, Dr Parul Bansal Health Science
Dr. Milind Pande Pathology
Prof. Dr Bishnu Ram Das, Dr. Gitali Kakoti, Prof. Dr Pranabjit Biswanath, Dr. Sampurna Bora Community Medicine
Dr. Rajesh Karekar, Dr. Shubham Patle Cardiovascular
TABLE OF CONTENT     
Dr. K. Kasiviswanathan, Dr. M. Alagesan, Dr. K. Banupriya Social Science
Mehul K, Dr. S. Prasanna Kumar Commerce
Monika Singh, Dr. Ashok Kumar Thakur Biological Science
Mr. Manthan Joshi, Dr. Chitralekha Dhadhal Management
Dr. Joginder Singh Kairo, Neeraj, Dr. Rakesh Kumar Behmani, Dr Rajesh Kumar Behmani Psychology
Rudrajit Sarkar Zoology
Raj Kumar, Balram Sharma, Sonali Swetapadma Mohanty Agriculture
A. Jeba, Dr P. Swamydhas Education
Bhagat Vibha S. Chemistry
Somnath Bhunia Geography