Volume : XI, Issue : III, March - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Shweta Agarwal, Dr. Dinesh Agarwal, Dr. Deval Parekh, Dr. Rakesh Kumar Pediatrics
Dr. Swapan Kumar Mallick, Dr. Jayanta Biswas Oncology
Jayasheela. J, Aqsa Qureshi. Af, Somasundaram. G Pharmacology
Pal V S, Rastogi P, Prajapati D, Lohokare R Psychiatry
Dr. Manasa D. R, Dr. Sadananjali, Dr. Ramkrishna Yadgude Biochemistry
Dr. Rohini K, Dr Padmapriya R, Dr Niranjan Karthik Senthil Kumar Ophthalmology
Dr. Yogesh Thawal, Dr. Meenal M. Patvekar, Dr. Prashant Suryarao, Dr. Dipak Suresh Kolate, Dr. Shayari Jain, Dr. Komal Khemchandani Obstetrics & Gynecology
Dr. Jitendra Kumar Barad, Dr. Raghuveer Pedamallu, Dr. Rahul Devraj, Dr. Ram Reddy. Ch Urology
Ms Manjima. B. S, Sr Ancy Jose Nursing
Dr. Neena Damle Ayurveda
TABLE OF CONTENT     
Ms. Geetanjali Dangi Thakur, Prof. G L Puntambekar Social Science
Dr. Savitha M T Mathematics
Shaik Gaushal Shamshad, Dr. N. Anuradha Education
Dilip Bathena, Dr. M. Trimurthi Rao Social Science
Dr. Sanjay Ambekar Law
Dr. Rashmi Singh, Vandana Kumari Psychology
Dr. Md Mahmood Alam Economics
Naziru Fadisanku Haruna, Prof Ran Vijay Kumar Singh, Samsudeen Dahiru Statistics
Dr. Tamizh Selvan, P, Krishnan Sundaram Management
Dr. Shreemanshu Kumar Dash, Prof. Dr. Sudhansu Ranjan Mohapatra Law