Volume : XII, Issue : III, March - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Anuj Nigam, Pramod P Neema, Murtuza Rassiwala, Nimisha Shrivastava Orthopaedics
Dr. P. Balamanikandan, Dr. M. Anusuya, Dr. R. Sharmila Devi, Dr. S. Sunil Kumar, Dr. B. Priyanka, Dr. Bermio. V. S. Internal Medicine
Dr. Deepak Arora, Dr. Sandhya R, Dr. Sangeetha T Ophthalmology
Ritika Mani, Deptee Warikoo, Sunil Bhatt Health Science
Dr Altaf Hussain Chalkoo, Dr Jehangir Ahmad Bhat Oral Medicine
Dr. Pooja Pandey, Dr. Abhishek Ghosh, Dr. A. K. Srivastava General Surgery
Dr. S. K. Sant, Dr. R. S. Rajpoot, Dr. Anmol Mehray, Dr. Pankaj Kumar Rai, Dr. Dhirendra Vaidya, Dr. Rajshree Gupta, Dr. Nouratan Singh Physiology
Dr. Rashmi Kathait, Dr. Ajai Kumar Pandey Ayurveda
Dr. Sandhya Kapoor Punia, Dr. Vikas Punia, Dr. Vivek Sharma, Dr. Meenakshi Khandelwal, Dr. Sandeep Metgud Dental Science
Dr. Rangasamy Krishnamoorthi, Dr. Yadavalli Arpitha, Dr. R. Saranya, Dr. Mallikarjun Talikoti, Dr. Muralidharan. P Paediatric Medicine
TABLE OF CONTENT     
Mahesh G. Shioorkar, Omprakash S. Chavan Chemical Science
M. Kiran Kumar Raju, Prof. M. Devarajulu Economics
Uma Maheswari, K. Santha Kumari Economics
Ibdit Kaur Bhatia, Mr Shubham Yadav Health Science
Anish Roy Computer Science
Hitesh U. Shingadia Zoology
Neha Rathore, Shubham Yadav Technology
Razafison Lucrece Mamy Carlena Biotechnology
S. Divya, R. Kannan Zoology
A Bharani, K Sentilraja, P A Shahidha, S Mahimairaja Agricultural Science