Volume : XII, Issue : V, May - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Shashin Khadkekar, Dr Akhil S, Dr Atishkumar B. Gujrathi, Dr Nishikant P Gadpayale Otolaryngology
Dr. Vivek Dwivedi, Dr. Prerna Panwar, Dr. Saroj Kothari, Dr. Sharad Chaddha, Dr. Priyanka Tompe Pharma
Shivkumar, Nishant Gill, Ghanshyam Gocher, Resusci Annie ENT
Dr. Melvin Dominic, Dr. Syed Abthahir S, Dr. C. Hari Hara Sudhan, Dr. V. P. Chandrasekaran, Dr. Shananth Saravanan, Dr. Chanjal Ks Emergency Medicine
Dr. Maruti B. Lingayat, Dr. Amaan Azmat Tanurkar, Dr. Ankit Gawri, Dr. Ahamed Khader Beary Orthopaedics
Junu Devi, Prabal Das Pathology
Dr. Akshita Mehta, Dr. Pooja Murgai, Dr. Kavita Mardi Histopathology
Dr Mahesh Kumar Talele, Dr Meeka Khanna, Dr Anupam Gupta, Dr Arun B. Taly Neurology
Prof. Thenmozhi. P, Ms. Nivetha. N Paediatrics
Dr Moksha Nayak, Dr Aysath Aphiya A, Dr Bhavana Sreenivasan Endodontics
TABLE OF CONTENT     
Sujit Manna History
Siddhant Singh, Joseph Antipas, Afreen Al Saba, Danish Ahmed, Prof. Syed Mustafa, Prof. Priyanka K Machine Learning
Mr. Keshab Bhattacharya, Dr. Kalidas Karak Physical Education
V. S. Kairali, Dr Ambika Kumari Law
Mr. Yellaturu Sreekantha Reddy, Prof M. Srinivasa Reddy Management
Dr. Ravindra Baliram Khandare Physical Education & Sports
Ms. P. Kokila, Ms. V. Logeswari, Yamuna Devi K, Mythurikadevi S, Lithanya P Engineering
Dr. Bala Srinivas Agricultural Economics
Jadhav A. S. , Manglekar S. B. Environmental Science
Dr. Pijush Kanti Bhattacharjee Social Science