Volume : IV, Issue : XI, November - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Vijayant Shukla, Dr. Satej Banne, Dr. K. S. Gudaganatti Ayurveda
Dr. Veena B Kupati, Dr. P. G. Jadar Ayurveda
Dr. Nalinikanta Parida, Dr. Yogesh H. Girigaon, Dr. Satej Banne Ayurveda
Dr S. K. Hiremath, Dr. Ambika Dhiman, Dr. Madhu Pathak Ayurveda
Dr. Dhiman Ambika, Dr. S. K. Hiremath, Dr. Deepa Ayurveda
Dr. Girigaon Yogesh, Dr. Banne Satej Tippanna Ayurveda
Dr. Abhay S. Nirgude, Dr. Poonam R. Naik, V G Prasad, K Nagaraj Medical science
Dr. N. Arunakiry Natarajan, Dr. Ravi David Austin, Dr. N. Thilagavathy, Dr. P. Vijayachandar Medicine
Dr. Swati S. Joshi, Dr. Sharmishtha S. Deshpande Medical Science
Mrs. Priya Reshma Aranha Nursing
TABLE OF CONTENT     
Eugen Avrigean Engineering
S. Jayaprakash, V. Ramakrishnan Engineering
V. Santhanam, M. Chandrasekaran Engineering
Maruthi B H, Kishen Padiyar, Naveen Kumar P H, Prasanna Kumar M, K Santhosh Kumar Engineering
Dr. Aarti Tolia Law
Dr. S. Praveenkumar Management
S. Krishnaraj, Dr. A. Ramachandran Management
Sanjeev Kumar, Dr. K. Mishra Management
Sivakumar M Management
Dr. N. Prem Kumar Physical Education