Volume : X, Issue : XI, November - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Showkat Nazir Wani, Dr. Anish Garg Atul Kaushik, Dr. Atul Kaushik, Dr. Naveen Tariq General Medicine
Charles Chacko Porathoor, Dr. Jose Vincent Community Medicine
Dr. Preethi. M, Dr. Ashraf A. Z, Dr. A. S. Anand, Dr. Yaranal P. J Pathology
Dr. Harshavardhan, Dr. Poovarasan S, Dr. Harishchandra B General Surgery
Dr. Gunjan Jain, Dr. Jigisha Patadia, Dr. Praful Bambharoliya Paediatrics
Dr. L. Kiran Kumar, G. Ramakrishna, Dr. K. Ramakrishna Orthopaedics
Sakthi Vignesh G, Seetharaman Nithianandam Anaesthesiology
Badri Kumar Gupta, Nand Kishor Gupta, Prem Yaday, Sadan Mukhi Anatomy
Dr Mamta Meena, Dr Nitesh Arora, Dr Raghvendra Singh Meena Microbiology
Amaladasu Prasanthi Gynaecology
TABLE OF CONTENT
Malavika M. R. , Viji M. M. , Soni K. B. , Swapna Alex, Beena R Biotechnology
Krithik Sehgal Mathematics
Pallavi Dalal, Smriti R. Sethi Psychology
Chinmayi. V, Basavaraj Berannanvar Agricultural Science
Kavitha Cherupally History
R. Priyanka Home Science
Ravi Shekhar Commerce
Sabeeha Shaheen, Nadira Nayeem Arts
Dr. C. P. S. Hungund, Ashwini S. R Statistics
Dr. Santosh M. Singh Commerce