Volume : XIII, Issue : XI, November - 2023

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Amit Roy, Dr. Manjuri Sharma, Dr. Prodip Kumar Doley, Dr. Gayatri Pegu Nephrology
Dr M. Vijay Mohan Raju, Dr P. Prahaladu, Dr Ch. Surendra Kumar Neurosurgery
Dr Prabhu B G, Dr Upalla Sai Krishna, Dr Pravar Hardas, Dr M. Nishchitha Anaesthesiology
Dr. Shakira Anjum Quadri, Dr. K. Geetha, Dr R Manasa Reddy Pathology
Dr Sumant Lokhande, Dr Swati Manerkar, Dr. Hetali Raikar, Dr. Suhani Jain Neonatology
Dr. Walinjkar Parisha Subhash, Dr. Madhusudan Malpani ENT
Himanshu Pandey, S Vasudevan, Annappa Kamath Urology
Dr Jasmine Khader, Dr Amrita S Kumar, Dr Santha Sadasivan Oncopathology
Dr. Yashas S B, Dr. Samarth H S, Dr. Gokul General Surgery
Dr Gunjan Chaudhary, Dr. Sandhya Gadre Obstetrics & Gynaecology
TABLE OF CONTENT     
Dr. Subhashini Nalla Education
Dr. Laishram Bikram Singh, Dr. Sentu Mitra Physical Education & Sports
Dr. Radhamma D. K History
Dr. Prajakta Arvind Kale, Dr. Hemant Yawlikar Psychology
Sangeeta Pareek, Anuradha Goyle Home Science
Dr. Roshan Lal, Dr. Suram Singh, Mohd Yaseen Sirwal Chemistry
Lalhmingliani Hlondo, Zokaitluangi, Lalnunpuii Psychology
Deepak I. Jha, Dr. Satish S. Kolte, Anusha Singh Kalhotra Chemistry
Dr. Van Ndash Sang Ha, Duyen Ly Phuong Accountancy
Duraisamy Dhanaraj, Saravanan Subramanian Management