Volume : I, Issue : I, October - 2011

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Jyotsna Potdar MEDICAL SCIENCE
Dr. Pardeep S. Chauhan ECONOMICS
Dr. S. K. Khatik, Amit Kr Nag COMMERCE
Dr. S. R. Kandalgaonkar COMMERCE
Dr. S. Saravanan MANAGEMENT
Dr. P. G. Ramanujam EDUCATION
Dr. Kaushal Kishore, Dr. Amni Sahni EDUCATION
Prathima . H. P. , Dr. N . Rajashekara EDUCATION
TABLE OF CONTENT     
Dr. Asit Ranjan Satpathy FINANCE
S. Shankari, Dr. S. Sriram, R. Suganya, FINANCE
Dr. V. Rajam, Malarvizhi. V ECONOMICS
Shivani Gupta, Manisha Gaur COMMERCE
M. Anuradha Reddy, M. Venkat Ramana Reddy BUSINESS ETHICS
L. Vijay, V. Ramadevi, Dr. R. Haridas MANAGEMENT
Prakasha Gs EDUCATION
B. D. Parmar Engineering
Smt. Bhavika D Modi Library
G. K. Kataria, M. D. Khanpara Agriculture