Volume : XI, Issue : X, October - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ashwini Kumar Verma, Mukesh Kumar Maurya, Prince Madhav, Ms. Nikee Minz Nursing
Dr Sudip Chowdhury, Dr Sharad Chandrika Mishra Anaesthesiology
Dr Uma Jain, Dr Preeti Gupta, Dr Deepa Gupta, Dr Deepali Jain Obstetrics & Gynaecology
Aparna Reddy K, Latha K, Naseeb Basha Shaik, Sushma B, Haritha T, Ramu Muliki Pharmaceutical
Dr. Amit Shaw, Dr. Kasturi Mukherjee, Dr. Manas Banerjee, Dr. Samit Mondol Dental Science
Dr. Balaji Jagannath Jadhav, Dr. Y. S. Nandanwar Health Care
Dr. D. Chandramohan, Dr. R. Venkatesh, Dr. K. Indhunesh Neurosurgery
Dr. Shrishty Bhardwaj, Dr. Apoorva Anand, Dr. David K, Dr. Abhinav Kathuria Dentistry
N S T Tejaswi Karri, Sowmya Devi Uppaluri, Akshatha Savith, V H Ganaraja General Medicine
Saurabh Kushwaha, Uma Devi Immunology
TABLE OF CONTENT     
Tayum Saroh Education
Pooja R. Kulkarni, Jai Prabhakar S. C. Forensic Science
Mr. R. Bharanidharan, Prof. J. Thulasiraman Law
Dr. Sunil Shamro Dakhole Physical Education
Dr. Parmanand Sharma Psychology
Dr. Ranjana K. Jawanjal Library Science
Dr. Nilakantha Dash Chemistry
Shivani Sharma, Dr. Rekha Sharma Zoology
Suresh Kumar S. , Malathi Challa Chemistry
Thupurani Murali Krishna, Kireety Sharma Anumula Agricultural Science