Volume : X, Issue : IX, September - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Sabina Shaikh, Dr. Prashant Dixit, Dr. Innus Shaikh Microbiology
Subhakar Kandi, Ajay Kumar P, Shravika Reddy Kandi Pulmonary Medicine
Amarnath Chellathurai, Chezhian Jayabalan, Nellaiappan Chelliah, Sathyan Gnanasigamani, Karthik Ganesan Radiodiagnosis
Dr. Tharini. S, Dr. Subashini Kaliaperumal, Dr. Ramesh Babu K Ophthalmology
Dr. Naga Narasimha Reddy M, Dr. Vanajakshamma V, Dr. Rajasekhar D, Dr. Sreenivas Reddy D, Dr. Ravindra Dev V Cardiology
Dr Revathy M S, Dr Zameer Ahamed S, Dr Sumathi B, Dr Chitra S Gastroenterology
Mr. Chithravel. V, Mrs. Rekha. B Nursing
Dr Jyoti Sawhney, Dr Aparna Singh, Dr. Birwa Rahiya Oncopathology
Dr Hiral Kotadia, Dr Gupta Priyanka Psychiatry
Mrs. Karpukkarasi, Dr. Arasumani. N Nursing
TABLE OF CONTENT     
Smt. Shantha A R Biological Science
Rahul Jain Zoology
Ingole, S. P. , Deshmukh, V. D. Environmental Science
Debabrata Roy Law
Divya Bajpai, Dr. Rachna Gandhi Management
Mr. Kamleshkumar Patel, Dr. B. A. Prajapati Management
Ishwer Singh, Prof. Dr Ms. Suman Tomar Environmental Science
Maudud Shakique Ahmed, Bidyut Jyoti Kalita Commerce
Dr. Sheshadri. B, Dr. Bhuwaneshwari, Dr. Venkat Raju. U Hospital Administration
Iyer Kamlam Gopalkrishnan, S. Venkatesan Psychology