Volume : XI, Issue : IX, September - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. B. S. S. S. Venkateswarlu, Dr. M. V. Sudhakar, Dr. R. Ashok Kumar, Dr. A. Deepak Orthopaedics
Dr. Karan Prakash Sharma, Dr. Divya Agrawal, Prof. Ram Kishor Joshi Ayurveda
Radhika Gupta, Deepshikha, Anjali Chauhan, Priyanka, Manisha Bhatia, Gaurav Sethi, Rahul Rao Psychiatry
Dr Tojum Gongo Ophthalmology
Dr. B. Jyothi, Dr. S. Vandhana, Dr. S. Sujatha Pathology
Dr. Prathiba Kareddy, N Sreedevi, C Venkata Ramana, Dr. Vinayaka Naik. I, Dr. J. Vasudeva Reddy Anatomy
Jayadheer. D. Anaesthesiology
Shelesh Kumar Swami, Nitesh Kumar Chauhan, Shuchi Goyal, A. K. Verma, Shweta Biyani Biochemistry
Dr. Maj Lav Pathak, Dr. Capt Anchal Tripathi ENT
Dr. Vijayalakshmi, Dr. R. Karthick, Dr. T. Jeyalakshmi General Surgery
TABLE OF CONTENT     
Soumya Ranjan Swain Management
V. Y. Kadam, Dr. S. B. Patil, Dr. S. S. Patil, D. N. Birhade Zoology
Dr. Sudhir Tukaram Tambe Geography
Shankar N. Ipper Chemistry
Dr. Ravindra Baliram Khandare Physical Education
Dr. Suryakant Ratan Chaugule Commerce
Dr. Nidhi Pandey Management
Dr. Maitreya N. Acharya Statistics
Jeya Shivani Social Science
Rajinder Pal Saini, Dr. Rashmi Gujrati Management