Volume : XII, Issue : IX, September - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Td Sanmith, Dr Abhay Paliwal, Dr Koustubh Bagul Psychiatry
Sohil Khan, Naresh Bansal, Anuj Singhal, K Kiran Kumar Endocrinology
Dr C. Venkata Bindhu, Dr. Ramavath Sai Rashmee, Dr. Ambati Sai Manvitha, Dr A. Vasundhara Paediatrics
Dr. Kirti Jangid, Dr. Manish Khandare, Dr. Rahul Ray Dermatology
Dr Himanshu N Parmar, Dr Jay V Turakhiya, Dr Kushal C Zala, Dr Kunjal J Patel, Dr Anant Prajapati Orthopaedics
Dr. Bala Susheeth Kumar Pulluru, Dr. Amit R Patel, Dr. Devendra Chaudhari, Dr. Rushabh S Maisuria General Surgery
Dr Indu Mohan, Dr Rekha R S, Dr Bindu Thampi, Dr K Mahadevan Ophthalomology
Vishwanath Mahadevuni, V. R. Sujit Kumar, Venkata Vinay Atluri, Deepthi Sabavath Traumatology
Dr. Anup Kela, Dr. Samata Miniyar, Dr Umesh Kawalkar Neurosurgery
Dr Varsha Sankhala, Dr Aakanksha Siwach, Dr Priyanka Meena, Dr Mohan Lal Meena Obstetrics & Gynaecology
TABLE OF CONTENT     
Dr. Jayalakshmi R. Agricultural Economics
Anil Kothari, Bhanu Prakash Joshi Yoga
Dr. Sudipta Roy, Mr. Thangamani Ramanligam, Ms. Trishla Surana Clinical Psychology
Dr. N. P. Revathi, Dr. S. Prabhu Computer Science
Honey Kumari, K. Kalaivani, Prema Ramachandran Public Health
T. Ramakrishnudu Commerce
Suresh Kumar Kol, Y. K. Payasi, J. P. Shukla, Anuradha Shukla Zoology
Damini Shrimali, Dr. Hina Khan Management
Hrishikesh Satyakumar Kakde, Dr. Abhijeet Ramesh Thakur, Chanpreet Kaur Gulati Management
Vishal Sharma, Kailash Agrawal, Nanda Ram Agricultural Science