Volume : I, Issue : I, June - 2012

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Vinod K. Ramani Accountancy
Dr. Kishor V. Bhesaniya Accountancy
V. S. Wadhai, Savitri R. Dewangan Biology
Dr. M. K. Maru Commerce
Dr. Bheemanagouda Commerce
Tarsem Lal Commerce
Dr. Niranjan Kakati Commerce
Dr. M. Dhanabhakyam, T. Sumathi Commerce
Dr. Vipul Chalotra Commerce
Dr. Pawar, Ashok S. , Dr. Rathod Sunita J. Economics
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. A. Shyamala Economics
Dr. Sangappa. V. Mamanshetty Economics
Sreetanuka Nath, Dr. Sybil Thomas Education
A. B. Damor, I. H. Bhoraniya, V. H. Chaudhari Engineering
Dr. Ashwin G. Modi, Sushman Sharma Healthcare
Dr. Deepak H. Tekwani Management
Dr. C. Swarnalatha, T. S. Prasanna Management
Dr Mahalaxmi Krishnan Marketing
Dr. Sanjeev Verma Marketing
Dr. K. Jothy Social Sciences