Volume : XI, Issue : X, October - 2022

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Deepika, Dr Shushan Shweta Jayker Pathology
Dr. Stavan Pandya, Dr. Ketna Chudasama, Dr. Mahendra C. Parmar Haematology
Dr Anjali Kulshrestha, Dr Shweta Bohra, Dr Manoj Vasudeo Jani, Miss Neelima Varania Microbiology
Dr. Arun Ahirwar, Dr. Chhavi Jaiswal, Dr. J. K. Gupta, Harsh Maheshwari Anaesthesiology
Dr Rashmi Malhotra, Dr Nitin Mehrotra, Dr G S Titiyal Ophthalomology
Dr. Sneha Wadalkar, Dr. Bharati Nalgirkar Biochemistry
A V Ramya, P Thirumal Gastroenterology
Dr. Rajeev Ranjan Raman, Dr. Kulwant Singh, Dr Anurag Sahu Neurosurgery
Mr. Mit Beladiya, Dr. Madiha Mehvish, Dr. K. C. Ojha Physiology
Dr Haris Manzoor Qadri, Dr Aditya Yeolakar, Dr Showkat Ahmad Showkat, Dr Aamir Hafiz, Dr Suhail Amin Patigaroo ENT
Dr Shital Ravindra Suranse, Dr Shubhangi Dhadke, Dr H. B. Prasad General Medicine
Dr Anoop S, Dr Vishnu S, Dr M Raffic Orthopaedics
Dr. Monali Kadam, Dr. Akshada Shinde Community Medicine
Antony Jose, Peter George Internal Medicine
Dr. Charul Mittal, Dr. Madhu Bhat, Dr. Anita Sharma, Dr. K P Banerjee, Dr. Reena Pant Obstetrics & Gynaecology
Dr Gaurav Patel, Dr. Sumit Chakravarti, Dr Nabal Kumar Mishra, Dr. Suhas Agarwal, Dr. Atul Jain, Dr Tanweer Karim General Surgery
Kuldeep Sardana, Suryakant Choubey, Robin Gouhar, Chethan Vn, Aditya Choubey, Praharsha Suresh, Sharadh Hombal, Thomas George Urology
Dr. Prof. Bhupendra Chaudhary, Dr. Ansh Chaudhary Neurology
Dr. Abdul Rahim Rehan, Dr. Shameen Humaira, Dr. K. Kamakshi Biochemistry
Dr Prakash Banerjee, Dr. Kasturi Mukherjee, Dr. Manas Banerjee Orthodontics
TABLE OF CONTENT     Subject