Volume : VII, Issue : XII, December - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. S. A. Namasivayam, Dr. N. Basker, Dr. G. K. Kumar, Dr. L. Parthasarathy Anaesthesiology
Dr. Bilkis Akhter Anatomy
Shilpa G K Bhat, Rammurthy Kulkarni, M Govindraj Bhat Anesthesiology
Aiswarya Ashok, Priya B. Naik Anesthesiology
Dr. T. Vikramaditya Forensic Medicine
Savas Bayrak, Cihad Tatar, Hasan Okmen, Fatih Dal, Ekrem Cakar, Sukru Colak, Bunyamin G Rbulak, Hasan Bektas Gastroenterology
Dr. Christo Damyanov, Dr. Iv. Maslev, Dr. Vl. Pavlov, Prof. L. Avramov Medical Science
Dr. Prajakta Mhatre, Dr. Sandeep Rai, Dr. Kishor Jadhav Neurology
Dr. Aarushi Vashist, Dr. Sahil Data, Dr. Raman Wadhera, Dr. Manish Verma Otolaryngology
Dr Nitin Sakhare, Dr Amit Ambulkar, Dr Minakshi Sangode Physiotherapy
TABLE OF CONTENT
Dr. Yogesh Parekh Arts
Rona Elizabeth Kurian, Tittu Elizabeth Biju, P. K Archana Commerce
Miss Karishma Soni Economics
Chaha K, Iliyasu Y, Rafindadi Ah, Ajike S. O Education
K. Gopinath, Prof. P. Sivakumar Education
Dr Vevek Rana, Dr Nidhi Anand, Dr Hema Malik General Medicine
Prof. Prabodhan Patil, Prof. Dr Rakesh S. Patil, Prof. Dr Prashant Patil, Prof Jeevan Ahire Management
Thelma V. Pagtalunan Mathematics
Mrs. Debashree Sinha, Prof. Swaha Bhattacharya Psychology
Madhumita Jana Sanskrit