Volume : VII, Issue : XII, December - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Aiswarya Ashok, Priya B. Naik Anesthesiology
Dr Chandrahas Kant Choudhary, Dr Deepali Gupta, Dr Ankita Baghel Pathology
Dr. Javed Bakas Mulla Medical Science
Dr Rajesh Tarachandani, Dr. Shubham Dubey, Dr. T. N. Dubey General Medicine
Dr. Jyotsna Ahir Ayurveda
Lalit Kumar Saini, A. K. Gupta, Arvind Kumar Medicine
Merin Sara Mathew, Haritosh K. Velankar, Anjali Venugopal, Sharad B. Bhalekar, Yogesh G. Dabholkar ENT
Shanid Muhammed, Ramesh Cs, Aravind Thulaseedharan, Minu Venga Radiodiagnosis
Sneha Madhavrao Kahalekar, Dr. S Y Ingale, Dr. Supriya S. Patil Paediatrics
Sudhir Bhatbolan, Shweta Bhatbolan Physiotherapy
TABLE OF CONTENT     
K. Krishnamoorthi Commerce
Dr. S. Sudha Engineering
Dr. S. Rani Lakshmi Commerce
Dr. Mohd Adnan Biological Science
Mrs. Debashree Sinha, Prof. Swaha Bhattacharya Psychology
P. Mangayakarasi, Dr. V. Kathiresan History
M. Rajakohila, P. Nagendra Prasad, K. Kalirajan Biological Science
Mrs. P. Nandhini, Dr. N. Murugeswari Social Science
Madhumita Jana Sanskrit
Balasubramanian. R, Narayanan. K. R, Sornam. R Biological Science