Volume : VII, Issue : II, February - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Shital Shah, Dr Kanan Shah Anatomy
Dr Surekha W. Meshram, Dr V. P. Rukhmode Anatomy
Dr Dhaval Ranjitbhai Lekhadia, Dr Jugal Sherdiwala Dental Science
Gabriel Toye Olajide, Shuaib Kayode Aremu, Timothy Adewale Olajide, Waheed Atilade Adegbiji, Mohammed Mustapha Raji, Ahmad Ali Ent
Kanjoor Deepthi Damodaran Nair, Lola Ramachandran, Lincy Joseph Gynaecology
Dr. Vikram Singh Rathore, Dr. Aprajita Pandey Medical Science
Ramazan Topcu, Murathan Erkent, Murat Kendirci, Brahim Tayfun Sahiner Medicine
Suresh Shukla, M. A. Singaracharya Microbiology
Dr. Sudhir Kumar Jain Pharmacology
Dr Muktachand L Rokade, Dr Amit Nagrik, Dr Ajay Kanbur, Dr Supriya Dutta, Dr Ulhas Chakraborty, Dr Nikhil Kamat Radiology
TABLE OF CONTENT
R. Shiji, M. Uma Commerce
Dr. Shivashankar Commerce
Devender Kumar Commerce
Tao Ndash Hsin Tung Criminology
Dr. Paras Jain Economics
Dr. S. Gnanaprakesh, Dr. J. Jayalakshimi Economics
Venkatesh Murthy K Economics
Rm. Kalyanasundaram, Dr. P. Sivakumar Education
Jasvir Singh, Ashwani Kumar Engineering
Mahesh. K. V Physical Education