Volume : VII, Issue : II, February - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Shital Shah, Dr Kanan Shah Anatomy
Dr Dhaval Ranjitbhai Lekhadia, Dr Jugal Sherdiwala Dental Science
Dr. K. V. V. Satyanarayana, Dr. G. V. Prasad, Prof. V. V. L. Narasimha Rao Ent
Dr. Asima Das, Dr. Sarika Avasthi Gynaecology
Kanjoor Deepthi Damodaran Nair, Lola Ramachandran, Lincy Joseph Gynaecology
Dr Preeti Lewis, Dr Ria Shetty, Dr Nidhi Kurkal Gynaecology
Adem Yildiz, Nizamettin Guzel, Emrah Sayit Orthopaedics
Dr. Meenakshi Maurya Pharmacology
Dr. Prabhukiran Vishwanath Gogi, Dr. Purna Prasanth Dayala, Dr. Somasundara Babu Suryaprakash Rayala Psychiatry
Akashdeep Singh, Navdeep Singh, Deepinder Chinna Pulmonary Medicine
TABLE OF CONTENT
Raimohan Dash Arts
Ha Van Son, Chu Shuzhen Commerce
Devender Kumar Commerce
Venkatesh Murthy K Economics
Reshma Ekka Forestry Science
Saroj Rani Hindi
Dr K. K. Sharma, Amit Kumar History
Swathi Raj Jain Home Science
Dr. Neeharika Shah, Dr. Akruti Gohel Opthalmology
Dr. Himadri T Daspattnayak, Dr. Devendra Pareek, Dr. S. N. A Jaaffrey Physics