Volume : VIII, Issue : VII, July - 2019

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Dr. Iffat Hussain, Dr. Abhay Gursale Radiology
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
Dr. Priyanka Patkar, Dr. Sonal Muley Ophthalmology
Dr. K. Sunitha, Dr. M. Radha, Sweetlin Subathra. M Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr. Dhrubajyoti Maulik, Dr. Oli Das Adhikary General Surgery
Ziauddin Ahmad, Shobhit Gupta Ent
Kanna Naga Vidya Lakshmi, Dr. Vivekanand Murlidhar Gajbhiye Anatomy
Dr. G. Venkateswarlu Ent
Manas Khanna, R. K. Khanna Engineering
N. Malathi, Dr. S. Anandaraj Education
K. Pearlin Psychology
Dr. Kashifa Khan Education
Dr. Sudip Das Physical Education
Dr. G. Kannan Education