Volume : VIII, Issue : VII, July - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Dhrubajyoti Maulik, Dr. Oli Das Adhikary General Surgery
Ziauddin Ahmad, Shobhit Gupta Ent
Prashant R Gohil, Mahendrasinh Parmar, Akash Korvadiya, Pooja Patel, Jasu N Patel Pulmonary Medicine
Dr Pawan Raj Pulu Ishwara Neurology
Lakshmi Nambiar, Bindu Menon Obstetrics & Gynaecology
Kanna Naga Vidya Lakshmi, Dr. Vivekanand Murlidhar Gajbhiye Anatomy
Dr. G. Venkateswarlu Ent
Jyotirmayee Mishra, Gitimadhuri Dutta, Kailash Chandra Agarwal Pathology
Dr. B. C. Kalita, Dr. Alal Uddin, Dr. Mrs. S. L. Das, Dr. S. Kar Immunohaematology
Dr Kumkum Bora, Dr Sushobhan Roy Otolaryngology
TABLE OF CONTENT
Manas Khanna, R. K. Khanna Engineering
N. Malathi, Dr. S. Anandaraj Education
K. Pearlin Psychology
Dr. Kashifa Khan Education
Dr. Sudip Das Physical Education
Dr. G. Kannan Education
Ramesh Reddy. V, Dr. Ravindra Kumar B Economics
Dr. Mrs. Seema Kashyap, Anirudh Sood Law
D. Kumarimanimuthuveeral, R. Krishnamoorthy Agronomy
S. Venkatesan Economics