Volume : VIII, Issue : VII, July - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Prashant R Gohil, Mahendrasinh Parmar, Akash Korvadiya, Pooja Patel, Jasu N Patel Pulmonary Medicine
Niha Peshimam, Keya Lahiri, Chinmay Chaudhari, Manisha Reddy Paediatrics
Dr Pawan Raj Pulu Ishwara Neurology
Lakshmi Nambiar, Bindu Menon Obstetrics & Gynaecology
Dr. Radhakrishnan P, Dr. M. R. Rajasekar Orthopaedics
Jyotirmayee Mishra, Gitimadhuri Dutta, Kailash Chandra Agarwal Pathology
Dr. B. C. Kalita, Dr. Alal Uddin, Dr. Mrs. S. L. Das, Dr. S. Kar Immunohaematology
Dr Kumkum Bora, Dr Sushobhan Roy Otolaryngology
Dr. Aminu Aliyar, Dr. Kamalasanan C. G, Dr. Kiran. K Medicine
Dr Rajendra W. Baitule, Dr Sanjeev V Jaiswal, Dr Sankalp Makarande, Dr Suraj Singh Orthopaedics
TABLE OF CONTENT     
Dr. Rituraj, Dr. Anil Kumar General Surgery
Dr. Dhrubajyoti Maulik, Dr. Oli Das Adhikary General Surgery
Ziauddin Ahmad, Shobhit Gupta ENT
Vd. Kiran Damoo Ubhe, Dr. Vishwajit Narayan Patil Ayurveda
Dr Ashima Badyal, Dr Sanjeev Kumar Biochemistry
Kanna Naga Vidya Lakshmi, Dr. Vivekanand Murlidhar Gajbhiye Anatomy
Dr. G. Venkateswarlu ENT
Dr. Noopur Naik, Dr. Neha Shah Anaesthesiology
Dr Ujjwala S. Andurkar, Dr Rajesh B. Gore Anaesthesiology
Dr. Sudhakar M Parhate, Dr. Ashtaputre M D, Dr. Jeswani Dheeraj General Medicine