Volume : VIII, Issue : VIII, August - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Vikas Kumar, Dr Akanksha Rathi, Dr Panna Lal, Shalini Jain Community Medicine
Dr. Amal Titto V. Augustine, Dr. Aparajita Dasgupta, Dr. Bobby Paul, Dr. Lina Bandyopadhyay, Dr. Shamita Mondal Community Medicine
Dr. Arju Saikia, Dr Syeda Mohsina Rohman Biochemistry
Dr. Avinash Kumar Roy, Dr. M Venkata Reddy, Dr. Padmanabh Inamdar Surgery
Dr Bhavneet Kaur Ahuja, Dr Sanjay Jain, Dr Ishwar Dayal Gupta, Dr. Vikash Chandra Mishra Psychiatry
Dr. A. Jegan, Dr. R. Arul, Dr. P. Arun Prasath. , Dr. P. Krishnananth. , Dr. C. Madhusuthanan. Nephrology
Dr Suresh Kumar Thakur, Dr S K Azad Oncology
Manpreet Saini, Mamta Kandwal, Gurpreet Kaur Physiology
Dr. Shobha Keswani, Dr. Sumit Kalra, Dr. Sumit Singh, Rahul Baliyan Physiotherapy
Manish R Tale, Riteeka S Dikshit, Sagar B Karia, Avinash A Desousa Psychiatry
TABLE OF CONTENT     
C. Sasikala, Dr. S. Anandaraj Education
Vijayaraghavan R, Gayathri U, Akshaya K, Minnu K, Najiya F Agricultural Science
Pravin. S. Ingle Geology
Prof. V. Narasimha Rao Management
Dr S. Rajasekhar Commerce
Dr. Madhuri Mehta Zoology
Iram Aslam, Prof. Anisa M. Durrani Home Science
Mangalavathi, M. A. Pasha Science
Dr. S. B. Javali, Dr. C. M. Math Statistics
Ulaganathan. N, Prasath. S Computer Science