Volume : VI, Issue : XII, December - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Vd. Ashwini B Parade, Vd. Santoshg. Girbide Ayurveda
Dr. Bageshri Gogate, Dr. Avinash Joshi Pathology
Leena Verma, Dharmendra Singh Fatehpuriya Gynaecology
Dr. Ankur Priyadarshi, Dr. Mukesh Bihari Paediatrics
Dr I V Nagesh, Dr. A N M Chengappa, Dr. Pankaj Puri Medicine
Uzma Eram, Tamanna Z, Najam Khalique, Deoshree Medicine
Sreenivasa Chowdary. J, Chandrasekhar Kondragunta, Kuldeep Kumar. Ch, Raghu Teja. S Radiology
Chitra Devi Vinayagam, Vijayalakshmi Elumalai Gynaecology
Dr. Vanya Singh, Dr. K. D. Singh, Dr. Loveena Oberoi, Dr. Pushpa Devi Microbiology
Dr. Vandana Kanumury, Dr. Sunkaraneni Alekhya Gynaecology
TABLE OF CONTENT
Arti Sharma, K S Mangal, Rajesh Gaur, Jyoti Shrivastav Pathology
Dr Namitha Viswanath ANATOMY
Dr. Navpreet Kaur, Dr. Surinder Paul, Dr. K. S Chahal Pathology
Dr. G. Swarna Latha Devi, Dr. Mandalapu Narendra Babu, Dr. R. Pradeep Medicine
Dr. Swati, Dr. Neeraj Sharma, Dr. Vijay Mehra, Dr. Palwinder Singh, Dr. Anil Mahajan Pathology
Dr Prafulla Manohar Madake, Dr Gharwade Chandrakant Rambhau, Dr Amol Raghunath Bhore, Dr Priya Prafulla Madake, Dr. Ashwini Ronghe Plastic Surgery
Dr. D. Geetha, Dr. D. Lakshmi Gynaecology
Dr. Sunil Kumar Mudgal, Dr. Anoop Rekha Mudgal, Dr. Brajendra Kumar Medicine
Dr. Kunal Modak, Dr. Smrutiranjan Nayak, Dr. Nikhil Dhande, Dr. Abhay Mudey Medical Science
Pandey Gagan Priya, Manna Kush Medical Science