Volume : VII, Issue : XII, December - 2017

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. S. Loganathan Anaesthesiology
Anurag Yadava, Pratiksha Dapkekar Pandhari Anaesthesiology
Dr. V. Sailaja, Dr. D. Sudhakar Babu, Dr. M. Padmavathi Anatomy
Dr. Sachin Dinesh Kashyap, Dr Tarkeshwar Golghate, Dr Arun Pundlikrao Kasote Anatomy
Dr. J. Arockia Michael Raja, Dr. N. R. Karthic Kumar Anesthesiology
Dr. P. Sridhar Anesthesiology
Dr. Sarla Hooda, Dr. Shashi Kiran, Dr. Garima Vashisht Anesthesiology
Dr. P. Sridhar Anesthesiology
Dr. Namrata Natraj Sadafule, Dr. Seema Shripad Karhade, Dr. Girish Saundattikar Anesthesiology
Dr. Neha Panse Anesthesiology
TABLE OF CONTENT
B. Deepika, L. Srilatha, Kandukoori Naga Raju Pharmaceuticals
Dr. R. Anandaraman Commerce
Bhawana Pandey, Dr. Narendra Kumar Education
Ch. Ravi Kumar, Ramachandrappa, B. Pathak Applied Geophysics
Mahesh Kumar Lenka, Prof. Nakulananda Mohanty, Prof. Retd. Bhikari Charan Guru Zoology
Puspanjali Parida, Taslima Begum Biology
Ms. Charumathi Sridharan Psychology
Mrs. N. Varalakshmi, Dr. G. Vema Narayana Reddy Education
Pulipati Seshagiri Rao Engineering
Chanda Kumari Economics