Volume : V, Issue : III, March - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Chalapati G, Sitharamaiahk Medical Science
Rashi Aryan, Nivedita Patil Medical Science
Das. V. M. Medical Science
Dr. Ramprasad Nagarajrao Medical Science
Dr. V. Radha Lakshmi, Dr. C. Sunitha, Dr. M. Sofia Sowjanya Medical Science
Sivakumar A, Rakhi S Medical Science
Khushboo Shah, Veena Kumar, Sagar Karia, Nandlal Prajapati, Avinash Desousa Medical Science
Deshmukh Shrutal N, Dr Dive Alka M Medical Science
Dr. Dipak Madavi, Dr. Farookh Aziz Medical Science
Dr. Viveka Singh Medical Science
TABLE OF CONTENT     
A. K. Bandyopadhyay, K. Pradhan, Soma Pradhan, Zigme Yolmo , Rema Das Agriculture
Dr. Prashant Kandari Agriculture
A. Jaya Madhuri Lata, Dr S Emmanuel Biotechnology
H. I. El Shimi, N. K. Attia, A. A. Abd El Aal, S. T. El Sheltawy, G. I. El Diwani Biotechnology
Saloni Raheja, Jyotishna Jairath Commerce
R. Deepika, P. Kiruthika Computer Science
Dr. S. Saravanan Economics
Dr. Umme Kulsum Education
R. Divya, T. Sennila Engineering
K. Hemalatha, Dr. V. R. Nedunchezian Management