Volume : IX, Issue : XI, November - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Bhattacharjee Kingshuk, Maiti Animesh, Swagata Ruj Maiti Health Care
Dr. Mamta Singh, Dr Bibhuti Prassan Sinha Ophthalmology
Dr Ahmad Rizvan, Prof Rajnish Talwar, Prof S B Mahajan, Prof B K Prasad, Dr Nikhilesh E, Dr Gajbhiye D J ENT
Dr K. S Manjunath, Dr Shashidhara Kamath, Dr Bindhu Ghorpade, Dr Nivedita Sajeev, Dr Fathima Shamra, Dr Adarsh L Pawar Dental Science
Dr. Prof. Alka Agrawal, Dr. Mitisha Dhosariya, Dr Shweta Kumari, Dr. Prem Siddharth Tripathi Radiodiagnosis
Sasindra Kumar Das, Bishnu Prasad Das, Zafreen Baruah Gynaecology
Bansal Arpit, Mehrotra M K, Mowar A B Gastroenterology
Dr. Gayathri M. N, Dr. Sudheeshna, Dr. Sheelashree. A. N Pathology
Dr. Archana Babu. P, Dr. Hareesh Kumar. K. V Orthopaedics
Mr. Arshid Nazir Shah Nursing
TABLE OF CONTENT
Dr. Sanjeev Kumar Commerce
D. Babu, Prof. B. Govinda Reddy Psychology
Dr. A. Thilagaraj Commerce
Mandaloju Venkateshwarlu Botany
Dr. Vasanta P. Raut Physical Education
R. Balaji Kumar, Dr R Ganapathi Management
G. Selvan, R. Thiagarajan Physics
Dr. Goutam Maiti Education
Kanna, E. , Ameen Saheb, Sk. , Bhatra Charyulu, N. Ch. Statistics
Dr. Surjya Chutia, Dr. Hemalakshi Gogoi Economics