Volume : VI, Issue : IV, April - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Sohani Maroli, Dr. Srinath Hunsur Premakumar, Dr Vaishnavi Dasari, Dr Rajashekhar Reddy, Dr Hanuraj Kumar L, Dr Sruthi Gandham Dental Science
Ankur Kumar Sriwastwa Dental Science
Rauf Ahmad, Zafarullah Beigh, Tabish Maqbool Ent
Sahil Sharma, Sanjay Pandey, Amit Bhatnagar General Surgery
Dr. Priya Dhandore, Dr. N. N. Hombalkar General Surgery
Dr. Rekhatha Gynaecology
Dr Trupti M Solu, Dr Arati G Jain, Dr Chetan Savaliya Ophthalmology
Dr. Kavita Sharma, Dr. S. P. Vyas, Dr. Neelu Gupta Pathology
Dr. Sss Quadri, Dr. Shyamala Srujana, Dr. C. R. H. T. Pavani Pathology
Hari Ram, Shilpi Gangwar, Sanjay Kumar, Shadab Mohammad, Neha Singh Pathology
TABLE OF CONTENT
Dr. Suresh Kumar, Dr. R. C. Sunar, Dr. Farooq Maniyar Anaesthesiology
Dr. S. Rajeswari Linguistic
Jatin Trivedi, Amol Gawande Management
Smt. Bharti Byali, Dr. B. M. Ratnakar Political Science
A. Glory Punitha, J. Prema Kumari Chemistry
Ammu Elizabeth Alexander Psychology
Binyam Halefom Political Science
Baiju Karun, Aishwarya Vinod, Anuprabha Nair, Hashfi Kh, Renjusha Raju Engineering
A. Jagan Political Science
Dr. V. A. Manickam, Bipin Das U. R Physical Education