Volume : VII, Issue : II, February - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ms. Sarita Yadav, Dr. Basudha Khanal, Dr. Narayan Raj Bhattarai Anatomy
Shreya Srinivasan, Sobimeena, Jayakar Thomas Dermatology
Vethamerlinkumari. H, Karthikeyan. Karu, Nalinisofia. H, Manickavasakam. K, Banumathi. V Medicine
Dr. Praveen Singh Peter, Dr. S Saravanan, Dr P. K Murugan, Dr. Radha, Dr. Rachel, Dr. Bobby, Dr. Thomas, Dr Raeez Neurology
Ms. Christina Ramdinsangi, Mrs. Seema Singh Nursing
Dr. Sanjeevani Ambekar, Dr. Apurva Puranik Ophthalmology
Dr. Jeevan Kumar Sharma Orthopaedics
Dr. Vasant Gawande, Dr. Shantanu Gupta, Swapnil Joshi, Dr. Tanmay Dua Orthopaedics
Preeti Raikwar, Dhiraj Parihar, Manoj Rawal, Arvinder Pal Singh Batra, Jeewandeep Kaur, Palkin Juneja, Ishita Kak Paediatrics
Dr. Rohit Garg, Dr. Khushbinder Singh, Dr. Kriti Anand, Dr. Balwant Singh Sidhu, Dr. Purushottam Dass Garg Psychiatry
TABLE OF CONTENT
Prof. Jayna I. Desai Commerce
Dr. Satishkumar, Swati Economics
Satya Prakash Gupta, Gurudayal Kumar Engineering
Ankur Mishra, Manoj Kumar Engineering
Hari Kishore. Y, B. K. Vishwanath Engineering
Rachit Garga, Tushar Gupta, Shiv Kr. Rana, Satyam Singh, Rajan Kr. Singh, Vikky Adhikari Engineering
Fernando Callera, Alexandra F. Callera Hematology
Mrs. Meenu Yadav Law
Dr. Sandhya S. Lanjewar Science
Vivek D. Rathod, Abhijeet S Vaidya Science