Volume : II, Issue : I, January - 2013

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Aditya Yelikar, Tejinder Singh Chhabda, Pravin Suryawanshi Medical Science
Dr. Hiral Gadhavi, Dr. Mala Sinha, Dr. Ullas Machhar, Dr. Kanizfatma Durani, Dr. Pratik Parmar, Dr. Gopi Makwana Medical Science
Dr. Binita Aring, Dr. Hetal Modi, Medical Science
Dr. Jitendra Patel, Dr. Jasmin Parmar, Dr. Jaydeep Kagthara Medical Science
Dr Banarji Bh, Dr Satish Shervegar, Dr Sundaresh Dc Medical Science
Dr. Jignesh C. Panchal, Dr. Snehal V. Patel Medical Science
Dr Urvish Joshi, Dr Anand Solanki, Dr Margeyi Mehta, Dr Rajashree Bhatt, Dr Umesh Oza, Dr Sheetal Vyas, Dr Bhavesh Modi, Dr Leena Dabhi Medical Science
Dr. Neha Sharma, Dr. Neela M. Patel , Dr. Nirali Mahakal Medical Science
Dr. Aditya P Joshipura, Dr. Mansukh B. Patel, Dr. Mukesh S. Suvera, Dr. Pratik H. Shah, Dr. Uday Jalu, Dr. Ronak Modi Medical Science
Dr Sambhav Lodha, Dr Chhaya Bhatt, Dr Naman Mehta Medical Sciences
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Mahalaxmi Krishnan Banking
Dr. R. D. Mehta Commerce
Dr. L. Usha Commerce
Dr. Vipul Chalotra, Ms. Surbhi Sharma Commerce
G. Susila, Dr. R. Mathivanan, K. Maruthadurai Commerce
Mrs. K. Parimala Kanthi, Dr. M. Ashok Kumar Commerce
Jyoti Indupratap Yadav, Dr. V. B. Kodag Commerce
Mr. Vishal K. Pandya, Dr. Dhaval R. Kathiriyac Computer Science
Dr. Dodmani Srinivas Rao Economics
Dr. Dodmani Srinivas Rao Economics