Volume : VIII, Issue : VI, June - 2019

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Prasanth Panicker, Dr. Archana Shenoy, Dr. Ashford Lidiya George, Dr. Arjun Gopinath Oral Pathology
Dr. Ashwini B. Bagal, Dr. Vivek Jadhav, Dr. Babita Yeshwante, Dr. Nzish Baig Dental Science
Dr A Naveen, Dr Avula Suguna, Dr Midhila Basineni Pharmacology
Dr Jayanta Padun, Dr. Joyanta Kr. Choudhury Anaesthesiology
Parveen Rana Kundu, Anjali Sindhu, Ruchi Agarwal, Swaran Kaur Pathology
Ashish S Sharma, Ekta A. Malvania, Sona A Sheth, Mansoor S. Kachwala, Shreya M Shah, Parthasarathi Ganguly Dental Science
Mr. Palagani Naga Raju Nursing
Rathija Sreekumar, N Mugunthan, K Girija Kumari Anatomy
Dr. A. Parimalam, Dr. K. Kameswari Gynaecology
Dr. Jyoti Kharche, Dr. Sonali Bhattu, Dr. Rohit Jacob General Medicine
Dr. Rakhi Soman, Dr. Chandrashekar Shrihari Purandare Dermatology
Dr. Apurba Kumar Kalita, Dr. Ghritashee Bora, Dr. Mouchumee Bhattacharyya, Moirangthem Nara Singh, Dr. Partha Pratim Medhi, Dr. Shashank Bansal Oncology
Dr. Prashant Pandey, Dr. Rajesh Verma General Surgery
Dr. Prashant Pandey, Dr. Madhulika Mishra General Surgery
P K Modak, P K Chakraborty, P K Sharma, G G Potey Physiology
Apoorva Magu, Pradeep Charan, Dr Fareed Ahmed Anaesthesiology
Priyadarshini. P. A, Niveditha. B. S, Pooja, Madala Honeyshree Genetics
Karpagam Janardhan, Radhika S, Periyasamy Pathology
Dr. Naveen Kumar, Dr. Saira Mehnaz, Prof. M. Athar Ansari, Dr. G. S Hashmi, Dr. M. Salman Shah, Dr Ali Jafar Abedi Community Medicine
Dr. Seema S Pendharkar Dental Science
TABLE OF CONTENT     Subject