Volume : VIII, Issue : VII, July - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
Dr. Ashish Patyal, Dr. Sanjog Mekewar, Dr Prachee Gawade Anesthesiology
Dr Amitabh Sharma, Dr Anshika Harit, Dr Abhay Anand, Dr Poonam Lohchab Otolaryngology
Sapneswar Behera, Atal Bihari Dandapat Gynecology
Atin Halder, Medhatithi Barman, Kaushik Seth, Ankit Halder Gynaecology
Dr. Abhijit Budhkar, Dr. Jayesh Kalbhande Surgery
TABLE OF CONTENT
Dr. Praveen S Bagalkot Pediatrics
Dr. P. Chellasamy, Mr. Shankar, R Commerce
Mr. Uttam Chakraborti, Dr. Uma Datta Physical Education
Dr. A. Elango, Dr. A. Saravanaduri, Dr. S. Munusamy Economics
S. Rasheedha Banu, S. Sampathkumar Social Science
Dr. M. Gopinath Physical Education
Dr Swarnima Singh Home Science
Sasikala. N, Dr. R. Parameswaran Commerce
Dr. Chitralekha H. Dhadhal Marketing
P. Balasubramanian, Dr. M. Nazer Commerce