Volume : VIII, Issue : VII, July - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Amitabh Sharma, Dr Anshika Harit, Dr Abhay Anand, Dr Poonam Lohchab Otolaryngology
Sapneswar Behera, Atal Bihari Dandapat Gynecology
Atin Halder, Medhatithi Barman, Kaushik Seth, Ankit Halder Gynaecology
Dr. Milind B Sawant, Dr. Giriraj Singh Radiodiagnosis
Dr. Prerna Jagdish, Dr. Sumit Kumar, Dr. R. K. Ashoka Anatomy
Dr S Srikanth Pathology
Dr. Praveen S Bagalkot Pediatrics
Suma D S, B S Shridhara Ayurveda
Dr. R Jaya Durga Devi, Dr. Deeganta Mohanty ENT
Dr Vinay Maurya, Dr Pankaj Sharma Radiodiagnosis
TABLE OF CONTENT     
Dr. P. Chellasamy, Mr. Shankar, R Commerce
Mr. Uttam Chakraborti, Dr. Uma Datta Physical Education
Dr. A. Elango, Dr. A. Saravanaduri, Dr. S. Munusamy Economics
S. Rasheedha Banu, S. Sampathkumar Social Science
Dr. M. Gopinath Physical Education
Dr Swarnima Singh Home Science
Sasikala. N, Dr. R. Parameswaran Commerce
Dr. Chitralekha H. Dhadhal Marketing
P. Balasubramanian, Dr. M. Nazer Commerce
Rajathurai Nishanthi, Dr. S. Sampathkumar Social Science