Volume : VIII, Issue : VI, June - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Akanksha Tomar, Dr. Jugal Kishore Community Medicine
Akhila V, Shridhara Bs Ayurveda
Dr Amrutha. S, Dr. Narayanaswamy. D. K ANAESTHESIOLOGY
Dr Anshu Inani, Dr R. P. Rawat Gynecology
Dr. K Vandana, Dr. Dasharatha Murmu, Dr. G. Lakshmi Seshaveena Gynecology
Dr. Kishore Kumar Sinha, Dr. Anil Kumar, Dr. Brajesh Kumar Paediatrics
Dr Prachee Makashir, Dr Siddharth Wable General Medicine
Dr. Vasantmadhav Hegadekatti, Dr. Shruthi H N Dermatology
Dr. Anup Saha, Prof. Pradip Kumar Das, Dr. Niladri Sekhar Das Microbiology
Dr. Ashok K Kapoor, Dr. Ishan Saini, Dr. Mohita Mohan, Dr. Ashish Kumar Radiodiagnosis
TABLE OF CONTENT     
R. Stylemon Pillai, Dr. V. A. Manickam Physical Education
Asheesh Kumar, Sachin Bhatt Environmental Science
Libin Sebastian, Dr. P. Jaya Kumar Social Science
Dr M. Ramakrishna Reddy, Dr. B. Ramachandra Reddy Economics
Meena Zenith. N, Radhika. R Management
Golaka Bihari Mahakud, Jayant Parida Education
Mrs . J. Shobana Agricultural Science
Dr Hemant K Jha, Dr Parul Yadav Arts
Rajendrakumar Budihal, Ganapathi Pujar Earth Science
Dinesh Bharathi M, H Revanth, Dr. P. Maniarasan Engineering