Volume : VII, Issue : I, January - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Kiran Janwe, Dr. Yogesh Salphale, Dr. Abhay Rathod Anaesthesiology
Rita Kumari, Padamjeet Panchal, Atulya Prasad, Bheem Prasad, Jacques Britto Anatomy
Dr Rupali Baruah, Dr Mrinal Jyoti Bora, Dr Jutika Ojah Community Medicine
A. K Adhyapok, S. C Debnath, Vishnu Raj R, Anindita Bhagawati, Juthika Jyotimallika Dental Science
Dr. Fakeha Hareem, Dr. Umesh Yadalam, Dr. Sarita Joshi Narayan, Dr. Apoorva M, Dr. Sheetal S Dental Science
Dr. K. Hari Krishna, Dr. N B Lakshmi Tatavarthi Dermatology
Neha Jain, Dr. Ruchima Dham, Sudhir ENT
Dr Jagdish B Karia, Dr Rutik Gandhi, Dr Ketul Shah General Surgery
Dr Sivaprakash Varadan, Dr Akash Pallem, Dr Swathy Moorthy, Dr Vaiera Manikandan, Dr Madhavan K Medical Science
Dadbinpour A, Sheikhha Mh Medical Science
Dr. Krittibus Samui, Dr. Rajesh Chawla, Dr. Nikhil Modi, Dr. Viny Kantroo, Dr. S K Wangnoo Medicine
Nihar Nalini Senapati, Debajanee Lenka, Supriyadarshini Behera, Dr. Amarender Mahapatra, Dr. Chittaranjan Kar Nephrology
Susamma Varughese, Lejomol Abraham, Hencilla Sonia Menezes, Ms. Lijiya Mathew, Indu Ekka5, Gincy Nursing
Sachin Jain, Anshul Goyal, Saket Gupta, Mohd Aftab, Dinesh Kumar Otolaryngology
Swati Bipin Ghanghurde, Sushma Rajesh Gulhane, Madhuri Kate Pathology
Reeta Baishya, Raj Sarkar Physiology
Dr. Kalpana. D, Dr. Brunda, Dr. Sanjana. J. Rao, Dr. Pathi Venkatesh, Dr. Priyanka Bhat Prosthodontics
Dr. Gulam Mohiuddin Marfani, Dr. Suresh. V. Phatak Radiodiagnosis
Dr. Manoranjan R Kuswaha, Dr. Shobhit R Chhabra, Dr. Jigar B Jariwala Surgery
Revanasiddappa A Kanagali, Raghavendra Kulkarni Suryakant Choubey Urology
TABLE OF CONTENT     Subject