Volume : IX, Issue : VI, June - 2020

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Zahid M Khan, Dr Abhishek A Verma, Dr R K Shrivastava ENT
Achyut N Pandey, Manoj Tyagi Ophthalmology
Dr. Adil Fayaz, Dr. Aamir Bashir, Dr. Sandeep Kaur Bali Prosthodontics
Dr. Alok Sharma, Dr. Suchi Sharma, Dr Pramod Sharma, Dr. S. P. Chittora Anesthesiology
Dr Rajat Jagani, Dr Anish Kumar Adya Medical Science
Santosh Kumar, Ankur K. Bichhwaliya Anatomy
Dr. Suwarna B. Patil, Dr. Shriram Chopde, Dr. Shweta Dhage, Dr. Anuja S. Nasare, Dr. Pradeep S Umap Pathology
Anusha Babu Rajendran, Sudha M Pathology
Dr Avijit Banerjee, Dr Ashwani Kumar Malhotra General Surgery
Dr B S Patil, Dr Ashraf Ali, Dr Sherine Ivin, Dr Shrishail Totad, Dr Laxmikant Kamatagi Dental Science
Dr. Uroosa Farooq, Dr. Darakshan Ali Community Medicine
Abhay, R. Deepa, S. Thasneem Banu Microbiology
Dr. Amit Paliwal, Dr. Vasudha Asutkar, Dr. Umesh Vaidya, Dr. Rahul Kadam Ayurveda
Dr. Prof Manoj Kumar, Dr. Anita Raj, Dr Ashok Kumar Sharma Microbiology
Dr Goutham Gopinath Urology
Dr Mohammad Suhaib Epidemiology
Dr. Ashalatha P R, Mrs. Manju M Genetics
Dr. Kunal Luthra, Dr. Jyoti Singh, Maitri R. Hathi, Dr. Rakhi Luthra Pulmonary Medicine
Dr Rimi Som Sengupta, Dr Sudeshna Ghosh, Dr Upal Sengupta, Dr Anirban Ghosh, Dr Anirban Sarkar, Dr Samir Chakraborty, Dr Avishek Naskar, Dr Tapas Kumar Mondal Nephrology
Dr. Sandeep Sidhu, Dr. Mehnaaz Dermatology
TABLE OF CONTENT     Subject