Volume : VI, Issue : XI, November - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Shikha Soni Anesthesiology
Endla Varun Kumar, Neelima Chembolu, Bal Reddy Patlola, Dharavattu Prabhakar, , Durga Bhavani Domothota Dental Science
Dr. Yalini Duraisamy, Dr. Preetha Elizabeth Chaly, Dr. V. Indra Priyadarshni, Dr. Junaid Mohammed, Dr. Vaishnavi Dental Science
Maheshwari Nallur Siddaraju, G S Asha, Priyadarshini Kharge, Shilpa Kapanigowda Dermatology
Jayakar Thomas, Deepthi Ravi Dermatology
Dr Rahul S Kamble, Shweta Sawant Microbiology
Dr Falguni A Chudasama, Dr Hem Desai Ophthalmology
Dr. Irrinki Suresh Orthopaedics
Dr Rakesh K Mishra, Dr Pranav K Dave, Dr. Megha Jain, Dr. D. K. Satpathy, Dr. Sandeep Singh Radiodiagnosis
Somanatha Sharma. S, Sethurama Sharma. S, Lakshmi. S, Sri Prathiyangira Swami Surgery
TABLE OF CONTENT
Dr. S. G. Pawar, A. M. Patil Botany
Pallavi Mahajan Commerce
Bhavna Saluja, Simmi Saluja Computer Science
Dr. N. S. Mugadur, Ms. Renuka B. Dasannavar Economics
Ms. Yogita Education
Pesara Niranjan Reddy Education
Devendra Thenuan, Ayush Agrawal, Pushpendra Thenuan Management
Shibli. K Management
Dr. Bibhuti Bhusan Mishra, Dr. Sakti Ranjan Mishra Physical Education
Vandana Ram, Binay Kumar Singh Zoology